Digital Talent Overview 2024

Digital Talent Overview 2024

Share

Consulta la sisena edició del informe anual sobre talent digital impulsat per Mobile World Capital Barcelona amb l’objectiu de descobrir quin és l’impacte i l’evolució de la bretxa de talent digital, tendències globals i l’anàlisi de diferents tecnologies emergents. 

Europa frega la xifra dels 10 milions d’especialistes TIC

L’informe detalla que Barcelona ja compta amb 122.185 professionals digitals, el que suposa haver incorporat quasi 55.000 nous especialistes TIC des de 2018, primer any de la realització de l’informe. Els 13.500 nous professionals que s’han afegit al mercat de treball digital durant el 2023 suposen un increment del 12,4% respecte a l’any anterior en l’oferta de talent tecnològic de la ciutat.

1 de cada 3 professionals digitals són dones a Barcelona

Barcelona compta amb gairebé 35.000 dones que exerceixen professions digitals, el que significa un pes del 30,6% sobre el total del talent. Si bé es tracta d’una xifra encara lluny de la paritat, en els darrers 5 anys s’ha experimentat un increment de més de 8 punts respecte al 22% de 2018.

La demanda de talent digital s’ha doblat en els últims 5 anys, si bé en el darrer exercici baixa un 13% fruit de la caiguda de la inversió dels fons de capital risc 

El 2023 es van publicar 34.192 ofertes de treball a Barcelona. L’evolució de la demanda de talent digital s’ha comportat de manera heterogènia depenent dels segments que formen l’economia digital. Mentre que el nombre d’ofertes publicades pels hubs tecnològics de la ciutat ha incrementat un 37%, les startups han ofert un 34% menys de vacants respecte a 2022, caiguda que es correlaciona amb una baixada propera al 50% del total d’inversió captada. Amb tot, la demanda de professionals ha decrescut un 13% aquest any, si bé s’ha més que doblat respecte a les 15.865 ofertes de 2018.  

13.500 nous professionals, el 2023 va ser un any rècord en la incorporació de talent digital

L’informe detalla que Barcelona ja compta amb 122.185 professionals digitals, el que suposa haver incorporat quasi 55.000 nous especialistes TIC des de 2018, primer any de la realització de l’informe. Els 13.500 nous professionals que s’han afegit al mercat de treball digital durant el 2023 suposen un increment del 12,4% respecte a l’any anterior en l’oferta de talent tecnològic de la ciutat.

Sectors emergents i noves professions 

L’informe fa una anàlisi de tres àmbits tecnològics en plena expansió i d’alt potencial com son el NewSpace, les tecnologies Quàntiques i els Semiconductors. Per cadascun d’aquests camps s’identifiquen les tendències, casos d’ús i principals camps professionals que s’espera que es desenvolupin.  

Deixa les teves dades per descarregar l'informe