Valors

Transformadora

Impulsem el canvi a través de la tecnologia, amb la sostenibilitat com a eix estratègic.


Volem generar canvis en diferents nivells de la societat, des de la cultura local fins la vida quotidiana dels ciutadans.

Oberta

Som actius i receptius als canvis, tot el temps.

Tenim un caràcter integrador i participatiu que permet incorporar idees externes que serveixin per complementar la seva activitat.

Propera

Al final de tot, hi ha les persones.


Treballem per arribar a la ciutadania i per impactar en el dia a dia de les persones.

Experiencial 

Un vehicle real per materialitzar idees. Important per a la vida de les persones.

Expandim els límits del que està establert, transformant la ciutat en un “laboratori” en constant evolució.

Creativa

Som una organització viva, en moviment constant.

És un factor, la creativitat, que guia tots els processos dels equips i que impregnen la cultura del projecte.


Impacte i llegat