L’Observatori de Mobile World Capital Barcelona és un espai d’anàlisi i reflexió que consolida la producció de coneixement estratègic i aposta per desenvolupar informes periòdics sobre l’impacte de la digitalització en determinats sectors de la societat i l’economia.

MWCapital té la voluntat de generar coneixement propi sobre temes estratègics i crear contingut d’alt valor afegit per al desenvolupament de la societat i l’economia en un futur proper.

Per això, temes com el talent digital, el potencial de la transferència de tecnologia i les deep tech, les tendències més destacades en serveis digitals i comunicacions avançades, o la vinculació entre humanisme i tecnologia, marcaran les grans àrees de coneixement que es desenvoluparan des de MWCapital.

I aquesta voluntat ve acompanyada de la necessitat de divulgar a tots els nivells, passant per col·lectius especialitzats i arribant a la ciutadania.

MWCapital concentra tota la labor de creació de coneixement en aquest Observatori transversal que desenvolupa tant els grans informes de les tendències esmentades, com les anàlisis i reflexions recurrents, a més d’establir sinergies amb altres institucions a nivell global. 

Des de l’Observatori es plantegen informes, guies, conclusions, llibres blancs o els formats que correspongui per a compartir el coneixement obtingut en cada projecte i divulgar cap a la ciutadania i els diferents agents sectorials implicats.  

Investiguem l’impacte de la tecnologia en la societat

Identifiquem temes emergents i rellevants en l’àmbit tecnològic que tenen un impacte potencial significatiu en la societat. Això s’aconsegueix mitjançant la consulta amb experts, la revisió de literatura existent i l’anàlisi de tendències actuals.

Una visió global i un enfocament intersectorial 

Té com a objectiu empoderar als líders i reguladors de polítiques per a anticipar els desafiaments i aprofitar les oportunitats de l’era digital.

Treballem amb experts internacionals

Es conformen equips interdisciplinaris que inclouen experts en tecnologia, ciències socials, economia, i polítiques públiques. Això assegura una comprensió holística dels temes.

Últims continguts