Tech Hubs Overview 2024

Tech Hubs Overview 2024

Share
Tiempo de lectura: 3 minuto(s).

L’ecosistema de tech hubs català no para de créixer i cada vegada són més les multinacionals que ubiquen a Catalunya els seus centres tecnològics, amb Barcelona i l’àrea metropolitana com a grans pols d’atracció de talent i I+D del sud d’Europa. Durant el 2023, el sector ha creat 5.200 nous llocs de treball d’alta qualificació i ja dona feina a 26.407 persones (25% més que al 2022). L’impacte econòmic dels hubs també ha augmentat un 25% respecte 2022 i genera un impacte econòmic de 2.544 milions d’euros anuals.

L’informe Tech Hubs Overview, que compta amb la col·laboració d’ACCIÓ -l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya-, i la direcció de Promoció Econòmica Internacional de l’Ajuntament de Barcelona, ha ampliat en l’edició d’enguany el seu abast.

Mentre que en la primera edició la definició de tech hubs s’acotava només en base a inversió green-field, aquest any s’actualitza per adequar-se al mercat i contempla tots els hubs internacionals dedicats a fer recerca bàsica, innovació i prototipatge, i també els que desenvolupen tecnologia no només per a les seves empreses sinó també per a clients externs o internacionals.

Es manté la tradició de Catalunya com a seu de hubs tecnològics internacionals

Catalunya es manté com a ubicació de referència en l’acolliment de hubs tecnològics internacionals amb un total de 140 hubs al territori al 2023. En els darrers 7 anys el número de hubs s’ha incrementat gairebé per quatre vegades. Així, l’atractiu de Catalunya és evident, observant-se una arribada constant de noves inversions. Així, en el període 2017-2023 s’han instal·lat més de 100 centres tecnològics.

El gran impacte econòmic dels hubs a Catalunya

Actualment, els hubs tecnològics generen una riquesa de més de 2.500M d’euros al territori, i amb expectatives de crèixer un 43% en els propers 2-3 anys, posicionen a Catalunya com una localització de referència. Catalunya està creant un ecosistema de hubs consolidat, innovador i seu de talent altament qualificat. Les expectatives són de seguir creixent a un ritme accelerat, amb previsió d’arribar a una xifra superior als 3.600M euros de cara a l’any 2026.

Creixement exponencial de talent

Es preveu que l’any 2026 el nombre de persones treballadores altament qualificades ubicades en hubs tecnològics augmenti un 38% respecte les dades actuals, tenint en compte només els hubs ja establerts en el territori. Catalunya està creant un ecosistema de hubs potent, innovador i seu de talent altament qualificat. Les expectatives són de seguir creixent a un ritme accelerat, investigant en l’ús de noves tecnologies i creant valor, amb previsió d’arribar a una xifra superior als 3.600M euros de cara a l’any 2026.